Početna strana > Poliklinika za Otorinolaringologiju
Poliklinika za Otorinolaringologiju - Početna strana

Djelatnici:

 • doc.dr.sc. Siniša Maslovara, dr.med. specijalist otorinolaringolog i audiolog, rukovoditelj
 • dr. med. Mirjana Pukšec, specijalist otorinolaringolog i fonijatar
 • dr. med. Kristina Jalšovec, specijalist otorinolaringolog
 • dr.med. Tihana Vešligaj, specijalizantica ORL
 • Karmela Maslovara, dipl. med.sr., glavna sestra
 • Olivera Čejić, bacc. phis.
 • Tatjana Karas, bacc. phis.
 • Ivana Kovačić, bacc. phis.
 • Zvezdana Pinjuh, med.sr.
 • Josipa Paulić, med.sr.
 • Josipa Tadijan, med.sr.
 • Darija Hodak, med.sr.
 • Ružica Dedić, med.sr.
 • Mirjana Džanak, administrator

Oprema:

ORL odjel raspolaže sa tri suvremene specijalističke ambulante, kabinetom za ispitivanje sluha, kabinetom za ispitivanje ravnoteže, operacijskom dvoranom za ambulantne kirurške zahvate, dnevnom bolnicom kapaciteta tri stolca.

Operacije u općoj endotrahealnoj i lokalno potenciranoj anesteziji, kao i veći zahvati u lokalnoj anesteziji se obavljaju u operacijskoj dvorani III kirurškog odjela.

Opća županijska bolnica Vukovar raspolaže slijedećom opremom potrebnom za obavljanje dijagnostičko terapijskih postupaka:

 • Tri ambulantna servant uređaja opremljena izvorom hladnog svjetla, kompresorom i aspiratorom, grijačem laringealnih zrcala i sustavom za ispiranje uha vodom
 • Ambulantni mikroskop
 • Endoskopski stup sa videostroboskopom
 • Fleksibilni fiber nazofaringolaringoskop
 • Krute optike za endoskopiju nosa i uha s kutem od 30°, 45°, 70° i 75°
 • Tiha komora za ispitivanje sluha tvrtke Eckel
 • Klinički audiometri tvrtke Madsen i Grason-Stadler
 • Sustav za govornu audiometriju u slobodnom polju
 • Klinički timpanometar tvrtke Interacoustics
 • Mobilni timpanometar MT-10 tvrtke Interacoustics
 • VNG uređaj tvrtke Interacoustics
 • Uređaj za kalorijsko ispitivanje vodom tvrtke Atmos
 • Uređaj za kalorijsko ispitivanje zrakom tvrtke Atmos
 • Eclipse uređaj za ispitivanje evociranih slušnih (BAER) i vestibularnih miogenih potencijala (VEMP)
 • Wii Nintendo + Balance Bord sustav za rehabilitaciju bolesnika s poremećajem ravnoteže
 • 4 inhalatora
 • Kirurški set za obavljanje: tonzilektomije, adenoidektomije, septoplastike, miringotomije, miringotomije uz postavljanje ventilacijskih cjevčica, set za laringomikroskopiju i sinusoskopiju, set za plastično-rekonstruktivne zahvate (lokalni klizni i rotacijski režnjevi, slobodni transplantati), set za traheotomiju, set za konikotomiju, set za ekstirpaciju medijalnih i lateralnih cista vrata, ekstirpacije limfnih čvorova vrata, set za korekciju otapostaze, fonokirurški zahvati benignih promjena glasnica te biopsije promjena...
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-