Početna strana > Odjel za neurologiju
Odjel za neurologiju - Početna strana
Odjel za neuropsihijatriju pri Medicinskom centru Vukovar osnovan je 1. travnja 1979. godine. Nedugo nakon toga Odjel za neurologiju počinje funkcionirati samostalno. Danas Odjel za neurologiju OŽB Vukovar u sklopu stacionarne djelatnosti raspolaže sa 15 postelja, od toga 4 postelje u Jedinici za liječenje moždanog udara. Sobe za bolesnike su dvokrevetne i trokrevetne, a svaka soba ima vlastitu kupaonicu. Hitna neurološka ambulanta funkcionira 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, sa mogućnošću opservacije hitnih bolesnika. U odjelu se provodi specijalistička zdravstvena skrb putem Dnevne bolnice.
U odjelu je zaposleno 10 liječnika, 7 specijalista i 3 specijalizanta neurologije, te 30 medicinskih sestara/tehničara, jedan fizioterapeut, logoped, 2 administratora i 3 radnice na čišćenju.

Rukovoditelj odjela:

 • dr sc. Biserka Kovač, dr. med., spec. neurolog

Odjelni liječnici:

 • Sanja Svalina, dr. med., spec. neurolog, subspec. neurolog-intenzivist
 • Vesna Kerek, dr. med., spec. neurolog
 • Aleksandra Šimić, dr. med., spec. neurolog
 • Svetlana Puđaš-Tomljenović, dr. med., spec. neurolog
 • Siniša Majski, dr. med., spec. neurolog
 • Julija Rimac, dr. med., spec. neurolog
 • Una Sitaš, dr. med., liječnica na specijalizaciji
 • Sanja Budrovac, dr. med., liječnica na specijalizaciji

Glavna sestra odjela:

 • Željka Ašađanin, bacc. med. tech.

Brojevi telefona:

 • Odjel za neurologiju : (032) 341-885
 • Hitna neurološka ambulanta : (032) 341-889
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-