Početna strana > Odjel za ginekologiju i opstetriciju
Odjel za ginekologiju i opstetriciju - Početna strana
Odjel za ženske bolesti i porodiljstvo se nalazi na prvom katu bolnice, sa stoji se od 12 bolesničkih soba sa 24 postelje , prema ugovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Sve bolesničke sobe su dvokrevetne, klimatizirane, moderno opremljene , sa zasebnim sanitanim čvorom i smještajem novorođenčeta uz majku. Prosječni broj poroda je oko 400 godišnje, a na Odjelu se izvodi i oko 100 većih i nekoliko stotina manjih operativnih zahvata.
Porodi se izvode u suvremeno opremljenoj klimatiziranoj rađaoni uz kontinuirano nadziranje rodilja s kardiotokografskim praćenjem kucajeva djetetovog srca i trudova. Za smirivanje i ublažavanje porođajne boli primjenjuje se terapija lijekovima, uz mogućnost nazočnosti partnera. Primalje su kontinuirano uz rodilju i usmjeravaju je na tehnike disanja, olakšavanje bolova i tehniku istiskivanja. Nakon poroda rodilja odmah dotiče, grli i ljubi svoje dijete, ostvaruje se kontakt "skin-to-skin".
Osim s ginekologom , medicinskim sestrama i primaljama, rodilja surađuje u rodilištu s neonatologom u prvih četiri dana babinja. Ostvaren je princip « rooming – in « - a, dijete je uz majku i podoj je na zahtjev djeteta. Naša bolnica ima status "Prijatelja djeteta". Rodilište je moderno opremljeno te odaje osjećaj ugode i topline kao i nadasve ljubazno osoblje koje je uvijek dostupno za pomoć ili informaciju, čemu svjedoči i velik broj poroda iz Vinkovaca, Osijeka, Županje ali i udaljenijih dijelova Hrvatske. .Prema povratnim informacijama i zahvalama, s pravom možemo reći da naše rodilište odiše kućnom atmosferom, jer se prema svakoj rodilji pristupa individualno i sa razumijevanjem.
Posjete su dozvoljene radnim danom i subotom od 14-15 i 18-19 sati, a nedjeljom i blagdanom od 10-12 i od 18-19 sati.
Nije dozvoljeno donošenje svježeg cvijeća kao ni plišanih igračaka.
Djelatnost sekundarne zdravstvene zaštite potpuno je zaokružena. Lista čekanja za dijagnostiku ne postoji. Pacijentice se promptno naručuju na pretrage koje se obavljaju u najbržem mogućem roku kao što su: UZV, CTG, transvaginalni kolor dopler i dr.

Od operativnih zahvata izvode se:

  • carski rez, planirani ili hitan
  • histerektomija sa i bez adneksektomije (vađenje maternice)
  • vaginalna i abdominalna, konizacija
  • kiretaže...

Operacije se izvode po učinjenoj prijeoperativnoj obradi, a u dogovoru sa liječnikom ginekologom. Na dogovorenu operaciju dolazi se dan ranije do 9h sa svom potrebnom dokumentacijom.

Odlazak kući je individualan, odnosno ovisan o provedenom operativnom zahvatu. Tako na primjer:

  • velike operacije: 7 dana
  • konizacija: 5 dana
  • kiretaža (bolnička): 2 dana

Manji se zahvati obavljaju ambulantno ili u dnevnoj bolnici.

Patohistološka dijagnoza (PHD) - nalaz patologa koji se, u principu, čeka od 7-10 dana iza op. zahvata.

Otpust pacijenata je između 10 i 11h sa otpusnim pismom.

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-