Početna strana > Odjel za ginekologiju i opstetriciju
Odjel za ginekologiju i opstetriciju - Osoblje
Voditelj odjela: dr. Renato Šumski, spec. ginekologije i opstetricije
Glavna sestra: Mira Terzić, bacc. med. tech.
Odjelni administrator: Arijana Keser
Kontakt: Tel: 032/452-137, 032/ 452-126
Liječnici-specijalisti: dr. Željko Vlačić
  dr. Brankica Cikoja
  dr. Natalija Širić
  dr. Joško Rinčić
  dr. Domagoj Vidosavljević
Specijalizanti: dr. Sanja Gelo
  dr. Staša Hill
Na Odjelu radi 13 primalja, 10 medicinskih sestara i 4 prvostupnice sestrinstva.
Prvostupnice sestrinstva: Mira Terzić, bacc. med. tech.
  Anita Sarvaš, bacc. med. tech.
  Mara Bakač, bacc. med. tech
  Tatjana Peranović, bacc.med. tech.
Medicinske sestre Spomenka Vukas
i primalje: Jasminka Mišić
  Gordana Niemčić
  Ljiljana Kuđerski
Instrumentarke: Blanka Maslov
  Lidija Kerek
  Tanja Supek
  Tanja Šesto
  Ankica Vlačić
  Jelena Sarvaš (Odsjek ginekologije)
  Deana Macakanja
  Nataša Mužević
  Nikolina Stajić
  Ana Marija Dilber
  Mirjana Mate Ello
  Ivana Severec (Odsjek rodilišta)
  Ružica Popović
  Jadranka Šantek
  Jelena Spasojević
  Irena Pap
  Marijana Ivančić
  Radmila Lukić (rađaonica)
  Ljiljana Mihajlović (poliklinički dio)
Osoblje redovito sudjeluju na kongresima, simpozijima, seminarima i savjetovanjima iz ginekologije i porodništva.
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-