Opća županijska bolnica Vukovar
  Osoba za nepravilnosti
  Osoba zadužena za nepravilnosti u Općoj županijskoj bolnici Vukovar je:
Maša Pušić, mag.iur.
Kontakt podaci:
Telefon: 091 4521 248
Telefaks: (032) 441 024
Email: jedinica-za-kvalitetu@ob-vukovar.hr