Šalter za centralno naručivanje pacijenata
 
(032) 452-060

Na šalteru za centralno naručivanje pacijenata Opće županijeske bolnice Vukovar možete se naručiti za specijalističke preglede i dijagnostičke postupke koji se izvode u našoj ustanovi. Ovo je mjesto na kojem se naručujete ako Vaš liječnik primarne zdravstvene zaštite iz bilo kojeg razloga nije mogao izvršiti naručivanje putem eNaručivanja.
Naručiti se možete osobnim dolaskom, odnosno dolaskom osobe koja u Vaše ime može zatražiti naručivanje. U bilo kojem slučaju nužno je predočiti medicinsku dokumentaciju.
Narudžbu isto tako možete zatražiti putem telefaksa na broj (032) 452-060. Uz osobne podatke u ovom je slučaju također potrebno "faksirati" uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite, odnosno neki drugi dokument iz kojega je vidljivo ime i prezime osobe, MBOO i uputna dijagnoza, te vaš kontakt broj telefona.
Ake se odlučite zatražiti narudžbu putem email-a, to možete učiniti slanjem elektronske pošte na lista-cekanja@ob-vukovar.hr. Za ovaj način naručivanja isto tako je potrebno poslati skeniranu uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite, odnosno neki drugi dokument iz kojega je vidljivo ime i prezime osobe, MBOO i uputna dijagnoza, te vaš kontakt broj telefona.
Telefonski broj šaltera za centralno naručivanje pacijenata (032) 452-060 možete koristiti kako bi se informairali o narudžbama ili slobodnim terminima. Djelatnici na šalteru NE MOGU naručiti pacijenta za bilo kakav specijalistički pregled ili dijagnostički postupak samo na osnovu telefonskog poziva. Uz telefonski zahtjev nužno je tražene podatke poslati putem telefaksa ili email-a, kako je prethodno opisano.
Lokacija šaltera za centralno naručivanje pacijenata OŽB Vukovar: glavni ulaz u zgradu "Nove bolnice"
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: OBV Web Team :=-