Kontakt
Kontaktirati nas možete na adresi:
Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar
Mjesto sjećanja
Bolnička 5
32000 Vukovar
GSM:
091 4521-222
E-mail:
 
 
     
HTML & SWF: D. Matijašević
Autori postava: Ž. Kovačić i I. Propadalo