Pocetna strana > Liste čekanja
Sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka informacije o listama čekanja Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana nisu više javno dostupne. Informacije o čekanju na pojedine pretrage možete pronaći na stranicama HZZO-a.
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacijeKontakt
-=: HTML: Damir Matijašević :=-