Opća županijska bolnica Vukovar
i bolnica hrvatskih veterana
NAJNOVIJA DOGAĐANJA
Međunarodni dan sestrinstva, najava predavanja - 9.5.2016.
Međunarodni dan sestrinstva u OŽB Vukovar obilježava se 10. svibnja predavanjem „Rano prepoznavanje osoba koje se približavaju kraju života prema smjernicama GSF-a“.
Meunarodni dan primalja "DANI OTVORENIH VRATA" - 21.4.2016.
5. svibnja otvaramo vrata rodilišta trudnicama i njihovoj pratnji kako bi imale priliku upoznati rađaonicu i primalje.
Portal Dani ponosa posvećen Domovinskomu ratu - 6.4.2016.
HRT-ov predstavio mrežni portal Dani ponosa posvećen Domovinskomu ratu
Posjetite muzej u sklopu bolnice:
Mjesto sjećanja, vukovarska bolnica 1991

OBAVIJESTI
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacijeKontakt
-=: HTML: Damir Matijašević :=-